Baccarat Rivoli

Service de verres en cristal Baccarat Rivoli or 24 carats